Vem

Magnus "Macke/Mao" Lindholm

Magnus Lindholm är skriftställare, bildskapare och melodimakare, född och bosatt i Helsingfors. I drygt trettio år (1975–2008) var han bosatt i Österbotten, framförallt i Vasa, men kortare perioder även i Vörå och Solf. Han har en socionom-examen (med psykologi som huvudämne) från Svenska kommunal- och socialhögskolan och en magistersexamen (i socialpolitik) från Åbo Akademis samhälls- och vårdvetenskapliga institution i Vasa.

Mao har i huvudsak arbetat på det finlandssvenska kulturfältet och varit anställd av följande institutioner och organisationer:

Roparnäs sjukhus (förman för socioterapiavdelningen 1975-80)
Vörå kommun (ungdoms- och kultursekreterare 1981-83)
Stundars hembygdsförening (verksamhetsledare 1984-85)
Finlands svenska sång- och musikförbund (redaktör 1986-1990, som frilans 90-93)
Svenska kulturfonden (t.f. ombudsman 1995-98)
Samfundet Folkhälsan (regionbudsman 1999)
Österbottens konstkommission (t.f. generalsekreterare 2001-02)
Kyrkpressen (redaktör 2009-2010)

I olika repriser har Mao fungerat som frilansredaktör, skribent och fotograf. Han har skrivit ett tiotal böcker, de flesta på beställning från institutioner och föreningar, och fungerat som redaktör för ungefär lika många bokprojekt. Han har varit redaktör för tidskrifterna Fiolen Min, Folkdansaren, Kvartetten och Resonans, och för SFP:s tidning Medborgarbladet. I många av bokprojekten har Mao även varit ansvarig för det grafiska utförandet. Intresset för fotografering och musik har också efterlämnat synliga resultat.

Skriftställaren 

Från Skandal till Musikal. Wasa Teater 1919-1994. Wasa Teater (1994)
Sandviksgatan 8. Vasa hälsovårdsläroanstalt 1955-1995. Vasa hälsovårdsläroanstalt (1995)
Vasa Centralsjukhus 1956-1996. Vasa Centralsjuhus (1996)
MannaMinne. Wasa Sångargille 1930-2000. Wasa Sångargille (2000)
Ett kollegium i vitt. Vasa Läkareförening-Vaasan Lääkäriyhdistys 1905-2005. Vasa Läkaresällskap (2005)
Mellan hud och vägg. Texter från författargården Abrams. Eget förlag (2005)
Arbetets kraft. Vasa arbetskraftsbyrå 1906-2006. Vasa arbetskraftsbyrå (2006)
Mellan varp och måne. Textilkonstnären Ehrengard Högnäs. Scriptum (2008)
Ett kulturens andliga vardagsrum? 30 röster om ett kulturcentrum i Johannes församling. Johannes församling (2011)
Allt tid på Lekholmen. Helsingfors kyrkliga samfällighet och Fontana Media (2012)
Nätter i Oaxaca. Prosadikter om Dia de Muertos. Eget förlag (2014)
Finland på den svenska scenen. Jubileumsskrift. Finsk-svenska handelskammaren 1936-2016. FINSVE (2016)
Cu[i]sin[e] – släktmeny à la Jernström. Eget förlag (2017)
Ordskred – kategoriska konstaterande i koncentrerad form. Opus Liberum (2021)
Under huden är jag många. 16 kortfilmer under pannloben. Opus Liberum (2021)
Mao’s lilla blåa. En handbok i feltänkta tankar. Opus Liberum (2022)
Har min mening något liv? Anteckningar i en bloggbok 2019–2022. Opus Liberum (2022)
Mina djuriska sidor. Djurporträtt med nästan mänskliga kommentarer (2023)

Redaktören

I Rågens Rike. Folkkulturell årsbok, Vörå kommun (1981-84)
Vi sjunger tillsammans. Finlands svenska folkmusikinsitut och Musik-Fazer (1982)
Musik, Sång, Fest 1891-1991. De finlandssvenska sångfesterna som kulturföreteelse och impulsgivare. Finlands svenska sång- och musikförbund (1991)
Brooar. Till Roger Broo på 50-årsdagen. Delegationen för svenska kulturfonden (1995)
Texter av Per Fortelius. Vasa Läkareförening (1995)
Vi sjunger mera. Urval och red. tillsammans med Ann-Mari Häggman. Finlands svenska folkmusikinstitut och Warner/Chappell Music Finland (1996)
Individen, språket, kulturen – idéerna och pengarna bakom Svenska kulturfonden 1908-1998. Svenska Kulturfondens skrifter XXVIII (1998)
Lyskraft. Finlands Lucia 50. Samfundet Folkhälsan och Hufvudstadsbladet (1999)
Kultur, Natur og Helse, Konferensrapport, Oslo (2001)
ord(M)ord. Finlandssvenska Ord Akademiens lexikon (2013)
Jägarbataljonen 27 och Finlands frihetskamp. Text: Erik Jernström. Opus Liberum (2019)

Melodimakaren

Visor till dig. Texter av Dan Andersson, Bo Bergman, Karin Boye, Alf Henrikson, Erik Axel Karlfeldt. Eget förlag (1979)
Visitation. Texter av Olle Adolphson, Bertolt Brecht, Olof von Dahlin, Nils Ferlin, Frans Michael Franzén, Jarl Hemmer, Alf Henrikson, Erik Jernström, Erik Axel Karlfeldt, Harriet Löwenhjelm, Bernhard Elis Malmström, Zacharias Topelius, Jacques Werup, Anders Österling. Eget förlag (2007)
En skugga av vårt minne. Sexton sånger arrangerade för manskör och blandad kör av Kaj-Erik Gustafsson, Gunnar Döragrip och Jan Hellberg, samt tre solosånger. Sulasol (2016)
VISUM – ett trettiotal melodier till svenska och finlandssvenska författares dikter. Pianoarrangemang: Martin Segertstråle. Eget förlag (2020).

Grafisk form

Levande kustbygd. Utgivare: Kvarkenrådet (1993)
Sarfsalö kapell. Text: Erika Forsblom. Utgivare: Pernå församling (2013)
Mikael Agricola. Pernåpojken som blev reformator. Text: Sture Enberg. Litorale (2017)
En radikal i sagodräkt. I Topelius närhet under fem decennier. Text: Håkan Andersson. Svensk-Österbottniska Samfundet (2018)

Fotoböcker 

Årsböcker i ord och bild sedan 2010 under rubriken ögonBLICK, bildberättelser från resor framförallt i Europa, och böcker på speciella teman eller med anledning av någon jubilar. Sammanlagt ca 30 fotoböcker.


Kontakt

Hör gärna av dig!

Du når honom bäst per e-post: magnus.mao.lindholm -at- gmail.com eller på Facebook