För att få sina fiskar varma måste man helst ha tillgång till en elektrisk ål

– m.a.o.

Lutfiskens dag, Internationella vegandagen.