Örnen har aldrig spillt så mycket tid som då den fann sig i att undervisas av kråkan.

– William Blake (1757-1827)

Save the Eagles Day/Bevara örnarna-dagen, Skär ner dina energikostnader-dagen, Bittersöta chokladens dag