Ett barn får inte utföra arbete som kan hindra dess utbildning eller äventyra dess hälsa och utveckling.

– ur Barnkonventionen, antagen av FN:s generalförsamling 1989, gäller som lag i Finland sedan 1991

 

World Day Against Child Labour / Internationella dagen mot barnarbete, National Red Rose Day (USA), National Loving Day (USA), National Peanut Butter Day (USA)

Notera också Veckans (m)ordspråk och informationen i samband med Veckans foto längre ner i bloggen!