Tiede on elämää, ei kuollut kirjain painotuotteissa, eikä myöskään muistiin painettu sana, vaan se on itse tuota jatkuvaa hengen työta, käsittämistä ja systematisointia.

– Johan Vilhelm Snellman (1806–1881), finländsk filosof, författare och statsman

 

Snellmansdagen / Finskhetens dag, World Fibromyalgia Awareness Day / Internationella fibromyalgidagen, International Nurses Day / Internationella sjuksköterskedagen, Dagbokens dag, Massagens dag