En naken huldra gick här nyss förbi, och ännu viskar vägens pil därom, hon bar ej slånens blommor i sin famn, och ändå blommar slånen där hon kom.

– Anders Österling (1884-1981), poet, författare, översättare, litteraturkritiker och ständig sekreterare i Svenska Akademien (1941–1964)

 

Flora-dagen, Gamla vänners dag, Tunnbrödets dag, National Crouton Day, National Frog Jumping Day, National Apple Pie Day, National Fruit Coctail Day (USA)

Se även Veckans (m)ordspråk och Veckans foto längre ner i blåggen!