Välj en lagom personlig ton. Välj relevant innehåll. Disponera texten på ett logiskt sätt. Förklara allt som behöver förklaras. Stryk sådant som inte behövs. Skriv informativa rubriker.

– Institutet för språk och folkminnen (isof.se) under rubriken: Hur skriver man klarspråk?

 

Internationellt Internationella klarspråksdagen, Internationella skeptikerdagen, Världstrombosdagen, Internationella Klä upp dig-dagen Temadagar i USA Train Your Brain Day, Yorkshire Pudding Day, Navy Birthday, Metastatic Breast Cancer Awareness Day, No Bra Day, Own Business Day, Ada Lovelace Day, Face Your Fears Day Temadagar i Tyskland Tag der Katastophenvorbeugung, Ehemaliger Tag der Seeverkehrswirtschaft

 

Notera även Veckans (m)ordspråk och Veckans foto längre ner i blåggen!