Det finns medicin mot galenskap men inte mot dumhet.

– Ordspråk från Afrika

 

Internationella biomedicinska analytikerdagen, Till minnet av Titanic-dagen, National Rubber Eraser Day (USA), National Take a Wild Guess Day (USA)