Våld upphör inte för att människor blir äldre, men att det inte får uppmärksamhet i samma utsträckning.

– Afsaneh Karimi och Emelie Ryne, examensarbete i socialt arbete i jan. 2020, Malmö Universitet/Socionomprogrammet

 

Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre, Chaufförens dag (Sverige), Magna Carta Day, National Smile Power Day (USA), Nature Photography Day (USA).

OBS! Det kan bli ett tillfälligt avbrott på bloggen p g a datorbyte denna vecka. OBS!