All glädje utan rotmos är konstlad glädje.

– Torsten Ehrenmark

Internationella LCHF-dagen (Low Carb High Fat – även kallad Njutmetoden), Bli bekant med dina kunder-dagen, National Nothing Day