Beröm oss som skryter. Vi behöver det.

Mikal Rode (1908–1993), dansk författare och aforistiker

 

International Museum Day / Internationella museidagen, Fascinerande växters dag, National HIV Vaccine Awareness Day, National Visit Your Relatives Day, National No Dirty Dishes Day (USA), Victoria Day (Canada)

Se även Veckans (m)ordspråk och Veckans foto längre ner i blåggen! OBS: Bloggen håller på att kompletteras – smärre luckor ska så småningom fyllas.