Vill du bli missförstådd: säg ett ord! Vill du åstadkomma kaos: formulera en mening! Har du krig och katastrof i huvudet: håll ett tal!

– m.a.o.

Årets temafria dag