Vart flydde höstens skarpa vind med rosenprakt i lunden? Uppå din mun, uppå din kind är rosens fägring bunden.

– Bernhard Elis Malmström (1816–1865), svensk författare, professor i estetik samt litteratur- och konsthistoria, ledamot av Svenska Akademien (1850–1865)

 

Rosens Dag (Sverige), Tag des Ufos (Tyskland), National Anisette Day (USA)