Mången vacker melodi spelas på en gammal fela.

– Samuel Butler (Brittisk författare, essäist och satiriker, 1835–1902)

 

Internationella dagen för tonåringarnas mentala hälsa / World Teen Mental Wellnes Day, Gamla grejer-dagen / National Old Stuff Day, Banana Cream Pie Day