Icke-våld är den starkes vapen.

Mahatma Gandhi (1869–1948), indisk advokat, politiker och andlig ledare.

 

TEMADAGAR (bl.a.) Internationellt Internationella ickevåldsdagen, Världsdagen för lantbruksdjur, International African Diaspora Day, World Communion Sunday, World No Alcohol Day Finland Den helige Mikaels dag Sverige Gräddtårtans dag Tyskland Gib-Deinem-Auto-Einen-Namen-Tag,  USA Poodle Day, Change a Light Day, National Research Maniacs Food Day, Intergeneration Day, National Smarties Day, National Fried Scallops Day, National GEO Day

TEMAMÅNADER (bl.a.) USA National Cryptocurrency Month, Antidepressant Death Awareness Month, Church Library Month, Emotional Intelligence Awareness Month, Italian–American Heritage Month

Självständighetsdag Guinea

Längst nere i blåggen: VECKANS KONSTATERANDE och VECKANS NÄBBIGA FOTON. Nästa blågginslag söndagen den 9 oktober!