Du är av inga gränser instängd, utan skall fastställa dem själv med din vilja i vars hand jag lagt dig. Mitt i världen har jag ställt dig för att du därifrån så mycket lättare skall kunna skåda runt omkring dig i världen.

– Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494), italiensk humanist och filosof (utdrag ur boken Om människans värdighet när Gud talar till Pico)

 

Internationellt Världsvärdighetsdagen / Global Dignity Day, Internationella nachos-dagen  Temadagar i USA Babbling Day, Count Your Buttons Day, Pumpkin Cheesecake Day, Apple Day, Reptile Awareness Day, Hagfish Day, BRA-day USA, Support Your Local Chamber of Commerce, Medical Assistants Recognition Day  Temadagar i Tyskland Tag der Kinderseiten, Zähl-Deine-Knöpfe-Tag, Zurück-in-die-Zukunft-Tag