Uti en tid då store och nye uptäkter ske i alla naturens riken, då vetenskaper updrifvas til ovanlig högd, då snillen och vitterhet upmuntras, och konsten frambringar nästan underverk emot de förra tider, är det bekymmersamt at se det dyraste af alt, mennisko-slägtets rätt, vårdslösas. (1778)

– Anders Chydenius (finsk präst, läkare, skriftställare och riksdagsledamot, 1729–1803)

 

Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, Världstuberkulosdagen, Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass, National Cheesesteak Day / Ostbiffsdagen (USA), Chokladrussinsdagen