Jag har för alltid förlorat mitt eget livs ögonvittne; jag fruktar att mitt liv nu kommer att bli mig mer likgiltigt.

– Plinius d.y.

Domsöndagen, Visa Dveseles Diana (Lettland), Totensonntag (Tyskland), Fira din speciella talang-dagen