I anglosaxisk praxis används oftast ett tankstreck i stället för tre punkter, och ibland låter översättaren detta tankstreck hänga med i den svenska texten. I en del engelska och amerikanska böcker förekommer rent av både tre punkter och tankstreck, exempelvis på så sätt att – används i dialog när den talande blir avbruten och … när vederbörande avbryter sig själv.

– Gösta Åberg (1927–2018), svensk förlagsredaktör, bokförläggare och författare (ur Handbok i svenska, om användningen av tre punkter … )

 

Internationellt World Maritime Day (theme: Sustainable shipping for a Sustainable Planet) Temadag i Sverige Skiljetecknets dag Temadagar i USA National Punctuation Day, National Cherries Jubilee Day, Schwenkfelder Thanksgiving, Lash Stylists’s Day, Remember Me Thursday Temadagar i Tyskland Tag der Raumfart, Tag der Sauna

Självständighetsdag Guinea-Bissau