Är jag född, så vill jag leva och må väl på bästa vis, som en Adam med sin Eva uti paradis.

– Carl Michael Bellman (1740–1795), svensk skald (ur Sång nr 16)

 

Bellmandagen, Esperantodagen, National Parent’s Day (USA), National Aunt and Uncle’s Day (USA), National Disability Independence Day (USA), National All or Nothing Day (USA)

Nationaldag Kuba, Liberia, Maldiverna