En hypotes, om en kines, sa ajöss till fladdermöss, blev siames, går med protes, läser sällan katekes 

– Henric Svensson, svensk multi-instrumentalist och låtskrivare med rötterna djupt i den skånska myllan

 

Internationella Fladdermusdagen, Östersjödagen, Sveriges Raoul Wallenbergdag, Polisens dag (Sverige), Människorättsdagen (Somalien), Temadagar i USA: Pots De Creme Day, Just Because Day, Burger Day

Självständighetsdag Moldavien