Utbildning är det som återstår när man glömt vad man lärt sig i skolan.

– Albert Einstein

Dia de maestro (Spaninen), Minnesdagen för alla missförstådda, ohörda, ensamma och bortglömda människor