Lämpliga tigerområden har (dessutom) förändrats starkt så idag finns bara 6-7 % kvar av tigerns forna jaktmarker.

– Världsnaturfonden WWF

 

International Tiger Day / Tag des Tigers / Internationella Tigerdagen, National Lasagna Day (USA), National Lipstick Day (USA), National Chicken Wing Day (USA)