Man kan bara se ordentligt med hjärtat. Det väsentliga är osynligt för ögat.

– Antoine Marie Jean-Babtiste Roger de Saint-Exupéry (1900–1944), fransk författare och civilflygare

 

Internationellt World Heart Day / Internationella hjärtdagen Temadagar i USA Coffee Day, Biscotti Day, Confucius Day, VFW Day Temadagar i Tyskland Tag der emotionalen Achtsamkeit Temadagar i Sverige Alla soffpotatisars dag, Återvinningens dag, Resandefolkets dag