I dag jag tycker liksom många flera / att det känns svårt att helt sig engagera / då plötsligt allt för många saker händer / på samma gång i allt för många länder

– signaturen Morr, alias Olof Moring (1925–2017), diplomingenjör och dagboksverskonstruktör (citat ur Hbl 3.2.1990)

 

Temadagar i USA Publicist Day, Speak Up for Service Day, Bandana Day, Candy Corn Day, Pharmacy Buyer Day, Frankenstein Friday, Breadstick Day, Nevada Day, Checklist Day, Mischief Night, Haunted Refrigerator Day, Create A Great Funeral Day Temadagar i Tyskland Nachts des Unfugs, Nacht des verfluchten Kühlschranks, Tag der Checkliste Temadagar i Sverige Dennis Richie-dagen, Lutfiskens dag