Olyckligtvis hade den tyska tolktjänsten översatt Casablanca med Vita Huset, vilket i och för sig var riktigt. Man blev på tyskt håll något snopen, när det visade sig att konferensen ägde rum i Casablanca i Nordafrika och inte i Vita Huset i Washington.

– Urban Olander, svensk språkpedagog, fil.dr, docent och författare (ur boken ”Språk som bro och barriär”, LiberFörlag 1977)

 

Internationellt Internationella dagen för översättning, Internationella blasfemidagen, Internationella podcast-dagen, Skolmjölkens dag / World School Milk Day Temadagar i USA National Sporting Heritage Day, Rumi Day, Thunderbirds Day, National Mud Pac Day, Love People Day, Chewing Gum Day, Hot Mulled Cider Day, Extra Virgin Olive Oil Day, National Women’s Health & Fitness Day

Självständighetsdag Botswana