En syster är både din spegelbild och din motsats.

– Elisabeth Fisher (f. 1950), amerikansk författare, journalist, pedagog och mentor

 

Alla systrars dag, National Coast Guard Day (USA), National Chocolate Chip Cookie Day (USA), National Night Out in the USA (USA)