Och vem var han, Runeberg? Jag tänker mig honom som en jägare, överdådig, självsäker, snar till skott, något av en Övermänniska innan Nietzsche hann uppfinna Honom. Men innerst inne finns en sorg, en osäkerhet – inte minst en social – en barnslig övergivenhet. Än är han trotsig, än inställsam och lydig – som ett barn. 

Lars Hans Carl Abraham Forssell (1928–2007), svensk författare, poet, översättare och vistextförfattare. Ledamot av Svenska Akademien 1971–2007. Citat ur Om Runeberg i boken Johan Ludvig Runeberg: DIKTER. Svenska Akademien och Bokförlaget Atlantis, pdf-generering 2002.

 

TEMADAGAR (bl.a.) Internationellt World Read Aloud Day, World Nutella Day Finland Kyndelsmässodagen, Runebergsdagen Sverige Nutelladagen Tyskland Hast-du-gepupst-Tag?, Eis-zum-Frühstück-Tag Storbritannien British Yorkshire Pudding Day USA National Shower with a Friend Day, National Weatherperson’s Day, National Yorkshire Pudding Day, Tu BiShvat, Grammy Awards Day

TEMAVECKOR (bl.a.) Internationellt International Networking Week USA National Feeding Tube Awareness Week, Boy Scouts Anniversery Week, National School Counseling Week, National Burn Awareness Week

TEMAMÅNADER (bl.a.) USA  National Cancer Prevention Month, National Fasting Februari, National Enrolled Agents Month, National Embroidery Month, National Heart Month

 

VÄLKOMMEN TILLBAKA till Mao’s lilla blåa efter en månads paus! Längst nere i blåggen hittar du som vanligt VECKANS nånting, denna gång NATIONALMONOLOG, och VECKANS FOTO med vidhängande pratkvarn rubricerad Bästa bysten. Nästa blågg: söndagen den 12 februari.
Om nånting i blåggen stör dig  – tveka inte att kontakta mig. Om nånting i blåggen lättar din själ – skvallra åt andra.