Och ”Fänrik Stål”, detta paternosterverk med en liten strimma sol i var tionde skopa!

– Lars Forssell (i förordet till J L Runebergs Dikter (1998) under redaktion av Lars Huldén)

Runebergsdagen, Nutella-dagen