Folk som saknar humor känns bäst igen på sin benägenhet att berätta ”roliga historier”.

– Carl Hammarén

Guy Fawkes Day, Kaninköttets dag, Internationella frivilligsamordnardagen, American Fotboll Day