Tränutisdag, kulentisdag, fettisdag, lustigtisdag, vittisdag, torrtisdag, lattisdag, smakutisdag, klingtisdag, torgtisdag, spatsertisdag, bjällertisdag, degtisdag, gristisdag och asptisdag.

– Anne Bergman om finlandssvenska uttryck för tisdagen i Stilla veckan (Språkbruk 1/2018)

 

Världshälsodagen, International Day of Reflection on the Genocide in Rwanda, Kaffekaksdagen, Inget hushållsarbete-dagen