Ljuset är ljuvt för ögonen. Mörkret blickar in i hjärtat.

– Amos Oz (ur Samma hav)

Temadagens dag