Ingen annanstans har naturen koncentrerat ett sådant överflöd av de mest värdefulla födoämnena på ett så litet utrymme som kakobönan.

– Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (1769–1859), tysk friherre, geograf, naturforskare och upptäcktsresande, även grundare av forskningsområdena klimatologi och oceanografi, stor litteraturvän

 

World Chocolated Day / Tag der Schokolade / Chokladdagen, Father Daughter Take a Walk Together Day (USA), National Strawberry Sundae Day (USA), National Dive Bar Day (USA), National Macaroni Day (USA)

Nationaldag Salomonöarna (självständighet från Storbritannien 1978)