För att komma underfund med vad djur vill räcker det inte att studera dem. Vi måste börja samtala med dem. Samtal med djur kräver en radikal förändring av tänkandet om människors och djurs hierarkier, men detta kan också ske i själva samtalet eftersom människor börjar betrakta djur på ett annat sätt.

– Eva Meijer (f. 1980), filosof, författare och språkforskare med betoning på dialogen mellan människa och djur. Aktiv även som musiker och performanceartist. Citat ur boken Djurens språk. Det hemliga samtalet i naturens värld (2020).

 

TEMADAGAR Internationellt SPANA’s World Tea Party Finland Matematiikkapäivä, Ole jälleen lapsi -päivä Tyskland Tag der Videospiele USA Freezer Pop Day, Chocolate with Almonds Day, Ice Cream Sundae Day, Video Game Day, Be a Kid Again Day, Math 2.0 Day, Scud Day

 

VECKA 27: Notera även Veckans (m)ordspråk, Veckans foto och Veckans (allvarliga) humoresk längst nere i blåggen!