Jag skyr krig – de förstör arméerna

– Konstantin Pavlovitj

Gustav Adolfsdagen / Svenska Dagen, Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter