Oro är magens värsta gift.

– Alfred Nobel

Nobeldagen, Terra Madre Day, Mänskliga rättigheternas dag, Internationella djurrättsdagen