Redan i äldsta tider, innan de gjort bekantskap med papyrus-bladet, hade jonierna begagnat läder såsom skrivmaterial, och även judarna hade såsom vi veta nedskrivit sin äldsta litteratur på hudar, men detta mera primitiva material vek på 200-talet för det till skrivbruk särskilt preparerade skinnet, det s.k. pergamentet, vilket såsom namnet antyder, först fabricerades i staden Pergamon på Mindre Asiens kust.

– Henrik Schück (1855–1947), svensk litteraturhistoriker, skriftställare och professor

 

Ålands självstyrelsedag, Dagsverksdagen, Internationella arkivdagen, TM (Transverse Myelitis) Awareness Day / TM-dagen, National Earl Day (USA), National Donald Duck Day (USA), National Strawberry Rhubarb Pie Day (USA)

Notera också Veckans (m)ordspråk och informationen i samband med Veckans foto längre ner i bloggen!