BLÅGGFASTA 22.2. – 8.4.

Må väl, ta hand om din kropp, själ och ande. Blåggen återuppstår söndagen den 9 april.

 

Jag är en fri människa.

Det har jag alltid vetat

och aldrig förstått.

– Kristina Lugn