Det skulle vara betydligt enklare att komponera idag om inte gårdagens tonsättare redan skulle ha reserverat de bästa bitarna åt sig själva.