Idag firar vi Internationella dagen för biologisk mångfald (vilket parentetiskt sagt alltså är motsatsen till intellektuell enfald) och med det vill FN påminna oss glömska om den biologiska mångfaldens betydelse för allt, ALLT, liv på jorden. Årets tema är Our solutions are in nature – Våra lösningar finns i naturen. På grund av covid19-pandemin sker det mesta av informationen och dialogen på nätet och alla intresserade uppmuntras till personliga engagemang. Det här är mitt minimala bidrag till ett maximalt viktigt ämne.

Stora ting sker ofta i det fördolda. Och alldeles övertydlig blir denna sentens i naturens värld. Om detta berättar Dave Goulson i en faktaspäckad och nästan poetisk bok rubricerad Galen i insekter, med underrubriken En berättelse från min gård i Frankrike. Och jag hakar genast upp mig på ordet insekt: Finlandssvenskarna betonar andra stavelsen, rikssvenskarna den första. Det får mig att tänka på en eventuell motsats, en UTsekt? Är det är jättestor INsekt? Här i blåggen leker jag med både UTsikt och INsikt och det kan givetvis även prövas i det här sammanhanget: UTsikten att få en djupare INsikt om INsekten beror åtminstone delvis på hur klar min UTsikt egentligen är: Ofta döljer sig det lilla krypet nämligen bakom blad och buske där det lever sitt INsiktsfulla lilla liv med, ur sin synvinkel sätt, full UTsikt. Fast det är en INsekt.

Nå, här avslutar jag tvångsvitsandet och återgår till Goulson: Den världsberömde engelska biologiprofessorn köpte år 2003 en förfallen gård på tretton hektar långt ute på den franska landsbygden. Syftet var att skapa ett slags naturreservat, en plats där fjärilar, trollsländor, sorkar och vattensalamandrar kunde trivas, befriade från det moderna jordbrukets påfrestningar. Jag var särskilt angelägen om att skapa en plats för mina älskade humlor som jag hade ägnat de senaste tjugo åren åt att studera och försöka bevara. / Till och med bland de varelser som bebor enbart den här ängen finns det helt säkert en nära nog oändlig mängd fascinerande mysterier som ännu inte har fått sin förklaring, levande varelser som aldrig har studerats, beteenden som ännu inte har iakttagits. Vilka mirakel finns fortfarande kvar att upptäcka?

Dave Goulson ägnar ett helt kapitel åt ”bugs”, dessa små varelser som jag här kallar kryp. Hit räknar entomologen insektsordningen halvvingar, Hemiptera, en samling varelser som för det mesta inte besvärar människor särskilt mycket eller drar till sig vår uppmärksamhet. Nej, jag skulle knappast ha noterat detta såta (söta?) par om jag inte hade viftat med macroobjektivet inne i buskaget. Det är nästan omöjligt att ta reda på vad som döljer sig bortom ögats närgräns utan ett macroobjektiv (eller förstoringsglas, eller mikroskop) och varje gång träder en helt ny pytteliten värld fram, full av kontroverser, intriger, eskapader, bataljer, dialoger och, som här, fortplantningsaktiviteter. Och jag vet inte riktigt vem som lär vem, och vad, men ett är ganska säkert: Livet är en komplicerad räcka händelser, synliga och mindre synliga, där människa och natur är sammanvävda på ett sätt som övergår mitt lilla förstånd och som jag gör klokt i att studera och hålla samman på det sätt som det från början var tänkt. Det är en självklarhet, men tål att upprepas: Allt liv, smått och stort, synligt och osynligt, har en specifik uppgift i det totala globala samspelet. Men misskötseln har redan gått alldeles för långt och tiden är knapp. Goulson sammanfattar: I viss mån är den här deprimerande framtiden oundviklig, för den skada vi redan har ställt till med är omfattande. Jordens klimat kommer att fortsätta bli varmare i årtionden, oavsett vilka åtgärder vi sätter in nu, vilket oundvikligen leder till hungersnöd och lidande. Oräkneliga arter är redan utdöda eller existerar endast i kvarlevande populationer som är dömda att dö ut. Men det är ingen ursäkt för att inte agera – och agera nu.

 

Dave Goulson: Galen i insekter. En berättelse från min gård i Frankrike. (Originalets titel: A Buzz in the Meadow), Volante, Stockholm 2016 | International Day for Biological Diversity (UN): Facebook @UNBiodiversity