Fringe-festivalen i Edinburgh är en av oändligt många kulturella evenemang i England, Europa och världen, som tvingas ställa in en planerad festival. I ett uttalande daterat 1 april 2020 skriver festivalchefen Shona McCarthy bland annat följande:
Whilst the Fringe and its sister festivals may not be able to provide a stage in the same way as before this summer, we are committed to working with artists and creatives from Edinburgh, Scotland and across the world to find new ways of uniting people under a Fringe umbrella. It’s too early to say what this will look like, but we are confident that as a collective we can find a way to reach through the walls that currently surround us and inspire, cheer and connect. / From its earliest beginnings in 1947, the Fringe has provided a totally uncensored platform for artists from all backgrounds, cultures and perspectives to tell their story and shape their own worlds. As we try to adapt in the face of an all-encompassing global emergency, this spirit of shared storytelling and open dialogue feels more important than ever. 
Ja, livet har hakat upp sig, hjulen rullar inte på samma sätt som tidigare, men hjulen har ändå inte stannat. Må allas våra minnen från oförglömliga festivaler, konserter, teater- och konstutställningar, dansföreställningar och en massa andra kulturella evenemang ge oss tålamod att vänta ut denna kris och i stället rikta blicken bortåt, framåt. Konstnärer och kreativa människor har alltid banat väg för nya upplevelser och nya möjligheter och gör det också denna gång. Det skapande är alltid starkare än det destruktiva.
Fotot är från Fringe-festivalen i Edinburgh 2016.