Tankarna går till en boaorm som slukar sitt enorma byte, eller ordspråket Snålheten bedrar visheten. Hur som helst – ibland är för mycket lite för mycket, som här i Tegelbruksvikens i övrigt ganska lugna vatten. Det var rena rama turen att jag råkade knäppa denna snåla knäppgök mitt i gärningen.
Bilden är samtidigt min lilla åsnebrygga till det egentliga budskapet: Nu har jag blåggat i precis ett halv år – varje dag sedan 1 november 2019 – och ibland känns det som om jag greppat ett lite för stort byte. Samtidigt är det så oerhört frestande att fiska inte bara i de grunda vikarna men också tidvis ge sig ut på lite djupare farvatten. Min ambition har varit att servera en lättsam blåggkost kryddad på lite varierande sätt, att helt enkelt bjuda på små smakbitar från livets smörgåsbord – lite salt, lite sött – för att jag sedan själv ska orka ta mig an den nya dagen med ett extra fniss eller en tröstande tår i bagaget. För det ska den ärade blåggbläddraren nämligen veta: Det är ganska påfrestande att ständigt stå i centrum för sin egen beundran och självgodhet – handflatorna är alldeles ömma efter allt applåderande åt mig själv.
Dags att coola ner mig en aningens aning, att ta det lilla lugna(ande). Från och med idag till sista augusti saktar jag alltså lite på farten, återkommer visserligen varje dag i traditionell stil med Dagens citat och Dagens temadagar men de egentliga blåggtexterna publiceras under sommaren troligen ”bara” två gånger i veckan, troligen onsdagar och lördagar. Troligen. Släktberättelsen Under huden är jag många tar en paus efter dagens inslag och återkommer i september. Vissa tekniska problem måste lösas den närmaste tiden för att den förhållandevis bildrika blåggen ska kunna fortleva, en ny dator måste inköpas och de lösa skruvarna måste oljas för att hållas tillräckligt lösa. Men annars mår jag hyfsat och ser fram mot att möta ännu fler blåggbläddrare framledes. Tack för DITT intresse så här långt, tack för DINA blåa tummar upp – utan dem skulle jag förtvina som en ovattnad växt. Må sommarens sol ge oss D vita miner och nya energier som vi alla så väl behöver, och absolut ingen corona! Blå, blå vindar och vatten… blubb, blubb… blå, blå känslor i natten… BLÅGGKÄNSLOR!