Ibland växer tankar och idéer ur huvudet med sån fart att man helst borde ha hjälm på huvudet för att inte få en sån där gräslig huvudvärk som ett alltför fartfyllt ventilerande av pannlobens innehåll tyvärr ofta är ett resultat av. När de små idéfröna skjuter skott sker det ju som alla vet alldeles konkret rakt genom skallen där grönskan sedan på dess yttersida breder ut sig i snåriga ris eller stiliga rabatter, lite beroende på tankegödslets kvalitet och konsistens. Innehållet i en kreativ hjärna kan alltså med lätthet upptäckas enbart genom en snabb blick på huvudknoppen: Om den spruckit ut i full blom och uppvisar en likhet med sommarängar i juni kan man med säkerhet konstatera att rot och stam är tryggt förskansade i en sund tankevärld. Men om ingenting annat än några glesa strån syns på den månliknande hjässan kan man bara beklaga faktum och lite orealistiskt hoppas på bättre skörd nästa år. De gamla latinarna konstaterade snusförnuftigt: Jag tänker, alltså finns jag. Jag propagerar helt osakligt: Jag tänker gräsligt konstigt, alltså blir det små pauser i bloggflödet den närmaste tiden. Jo, gräsmattan med sina tidvis ganska kantiga citatfrön och sin halvskumma temadagsnäring vattnas visserligen varje dag men de egentliga språkrabatterna ansas och putsas just nu i det för tillfället stängda växthuset där också diverse tekniska justeringar och nyinstallationer äger rum. Allt detta pågår troligen hela juni månad vilket på detta sätt meddelas den flitiga bloggbläddraren till efterrättelse och självklar åtlydnad. Om det på bloggen de närmaste veckorna trots det framtränger ett och annat ogräs må denna trädgårdsmästare vara förlåten: Jag gör vad jag inte kan.