Någon har räknat ut att det finns cirka 6 000 språk i världen. Det är förstås en sanning med modifikation eftersom ett antal språk bara talas av några enstaka personer. Men det finns ett språk som vi alla behärskar mer eller mindre bra – med betoning just på mer eller mindre – och det är förstås kroppsspråket. Så med den logiken i bakhuvudet kan vi kanske vara överens om att det just nu existerar 7 803 479 777 kroppsspråksdialekter på vårt jordklot. Många dör bokstavligen bort varje dag och några fler föds bokstavligen varje dag. Min fråga till mig själv blir följdriktigt: Hur många dialekter behärskar jag, hur kroppsspråkkunnig är jag, egentligen: 49? 103? 237? 5 998? Jag har hört om en person som förstår 693.799 kroppsspråksdialekter – försök slå det rekordet om du kan!

Fotot är taget vid en utställningsmonter i Versailles, i solkungen Ludvig XIV palats strax utanför Paris.