Banquete

Tjuren kommer rusande i portgången och det uppklädda festfolket blir abrupt avbrutet i sitt dryckjom och sina kulinariska utsvävningar. Det som ännu för några sekunder sedan var en uppsluppen bankett slutar (troligen) i gråt och tandagnisslan, solkiga festkläder och upprörda efterspel. Juan José Gárates (1869–1939) målning Banquete interrumpido (utställd i Museo Carmen Thyssen Málaga i Spanien och där fotograferad av undertecknad) får här, lite vanvördigt, illustrera vad som, mentalt och sannolikt, karaktäriserar Uarda-Akademiens behandling av det svenska språket. Med fokus på tjuren under det dunkla stenvalvet.

Alltså: Uarda-Akademien instiftades 1958 av den extroverta musikprofilen Sten Broman i syfte att ”… verka för den lundensiska spextraditionens bevarande i kombination med nyskapande produktivitet.” Uarda var ett studentspex som gick av stapeln 1908 och Akademien grundades alltså i samband med 50-årsjubileet av denna historiska händelse. På Akademiens hemsida kan får man veta att UA är en ” … sammanslutning av aktiva och före detta spexare och karnevalister, vars syfte är att slå vakt om Uarda-traditionens kontinuitet, samt att verka för den lundensiska spex- och humortraditionens bevarande och utvecklande.” Ett typiskt exempel på Akademiens humorbruk är konstverket Intighet – en metallplatta fastskruvad i marken på Krafts torg i Lund. På plattan noterar man den upplysande inskriptionen: Intighet – statyn rest av UARDA-Akademien 29-4-1984. Det hela skulle ses som en träffsäker klackspark riktad mot stadens oförmåga att ta beslut.

Men annars är väl Uarda-Akademien, åtminstone utanför stadens gränser, mest känd för sina genitaliska ordböcker. I motsats till Finlandssvenska ordakademien (Fin OrAkad) – där undertecknad är ständig stress- och sekretessbelagd sekreterare och som inte tillåter några tyrkfel i hanteringen av sina bestialiska ordmord – har UA i stället upphöjt stavningsmissar och tankekrockar till aldrig förr oanade nivåer. Dessutom drar man sig inte heller för att helt självsvåldigt formulera meningar som varken har rim och framförallt ingen reson. ”Den unga blundinen väcktes ur sin snarkos av en högljudd sexgalning”. Eller; ”Iförd havaj trådde globetröttern en eldig orangutango mitt i urskogen.” Och; ”Jag föredrar estetik framom lettsinne, sade utrikesministern utan att tänka sig för.”

Men det är alltså som ordboksförläggare Uarda-Akademien lever kvar i mången studentikos galenpannas bokhylla. Som avslutning på detta målande och tjuriska resonemang några plock ur ordböckerna ”Ny samling” (1989) och ”Samlad utgåva” (1998):

Abborrigin (gastron.) Australisk fiskrätt | Babyan (zool.) Apunge | Cyklamen (kommunik.) Förarprov för velociped | Doping (teol.) Kyrklig inträdesceremoni | Exakt (dram.) På grund av utebliven publikreaktion struken del av skådespel | Genital (retor.) Anförande vid Nobelfesten | Jungfrukammare Damfrisör | Nudel (kynol.) Hårlös hundras | Ordspråk (lingv.) Ett språk som består av ord (jfr. TAL-språk) / Pryderi Medaljbehängning Ropaganda Högljudd agitation | Slips-tease Måttfullt manligt avklädningsnummer | Töckenspråk (lingvist.) Dunkelt uttryckssätt | Ymposium Fruktodlarmöte …

… och till sist, apropå Gárates avbrutna bankett: Ätik (gastron.) Konsten att välja rätt.

 

FOT(N)O(T): Museo Carmen Thyssen Málaga presenterar spansk 1800- och 1900-tals konst i allmänhet och andalusisk konst i synnerhet. Carmen Thyssen (f. Cervera) var femte hustru åt baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza och även själv en ivrig konstsamlare. Museet, som öppnades för allmänheten år 2011, befinner sig i centrala Malaga i en byggnad från 1500-talet. För den som gillar detaljrik naturalistisk målning och ljusstark romantisk landskapskonst är den här konstsamlingen ett måste – nostalgiska stämningar och starka människoskildringar är legio. | ”En bankett är en officiell tillställning där mat och dryck serveras. Etymologiskt kan ”bank-” härledas till ”bänk”, dvs en sittning, och ”-ett” till mindre, lättsamt och informellt. Sedan åtminstone 1500-talet har ordet snarare syftat på en påkostad eller större tillställning än en liten, informell sittning. På svenska fungerar gästabud eller festmåltid som synonymer till ordet bankett.” (Wikipedia)