Så länge konstnären är liten och obetydlig suger han, även hon, mestadels på ramarna