Den som silar mygg och sväljer kameler har inte bara ett märkligt smaksinne men troligen också en abnorm kropp