När skulderna blir alltför betungande går mången ner för räkning