INsikten är det som i bästa fall återstår när UTseendet fallerar.