En svart höna kan lägga ett vitt ägg, men en vit svan kan inte lägga ett svart ägg